VIDEO: Apie TOC (03:07:32)

Įmonių, taikančių Apribojimų teoriją (sukūrė Dr. Eli Goldratt), pasiekimai rodo, kad tai pažangiausia organizacijų valdymo metodologija pasaulyje. Praktiniais pasiekimais  įrodyta, kad Apribojimų teorija yra daug efektyvesnė už kitas valdymo metodologijas, tokias kaip JIT (Just-In-Time), TQM (Total Quality Management), LEAN (Toyota Production System), Six Sigma ir t.t. Naudodamos Apribojimų teoriją, daugelis pasaulinių organizacijų nepriklausomai nuo dydžio ir veiklos krypties ženkliai padidino savo rezultatyvumą, įsitvirtino naujose rinkose, ištrūko iš stagnacijos bei išsikapstė iš bankroto. 2006 metais APICS (The Assosiation for Operations Management) atlikta praktinė studija patvirtina faktą, kad naudojant Six Sigma ar LEAN kartu su Apribojimų teorija gaunamas sinerginis efektas, kuris yra 24 kartus efektyvesnis negu vien tik Six Sigma ir 10 kartų efektyvesnis negu vien tik LEAN.

Apribojimų teorija - visuotinė teorija, teigianti, kad kiekviena sistema privalo turėti bent vieną apribojimą, o įmonės pagrindinis tikslas - uždirbti pinigus.

Šiame video seminare pristatomos kertinės TOC prielaidos, aptariamas konkurencingumas, penki fokusavimosi žingsniai.

Tipas: