NORDIA BAUBLYS & PARTNERS

NORDIA BAUBLYS & Partners advokatų profesinė bendrija vykdo savo profesinę veiklą teisinių paslaugų teikimo sektoriuje nuo 1998 metų. Advokatų profesinės bendrijos NORDIA BAUBLYS & Partners komandą sudaro 26 profesionalūs teisininkai bei 6 personalo darbuotojai.

Pažymėtina, jog advokatų profesinės bendrijos NORDIA BAUBLYS & Partners biurai veikia dviejuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje ir Kaune. Tai sudaro galimybes NORDIA BAUBLYS & Partners efektyviai susisiekti su Klientais bei suteikia daugiau lankstumo bei efektyvumo įgyvendinant Klientų pavedimus, atstovaujant Klientų interesams ar tiesiog bendraujant su Klientais, kurie veikia, turi buveines ir (arba) interesų įvairiuose ar keliuose Lietuvos regionuose.

NORDIA BAUBLYS & Partners teisininkai teisines paslaugas sėkmingai teikia ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir užsienyje, o prisijungimas prie Skandinavijos komercinės teisės tinklo NORDIA (www.nordialaw.com), turinčio savo biurus Švedijoje, Norvegijoje ir Danijoje papildomai padidino advokatų profesinės bendrijos NORDIA BAUBLYS & Partners veiklos efektyvumą ir galimybes patenkinti Klientų poreikius.

Advokatų profesinės bendrijos teikiamų paslaugų spektras yra labai platus. Kompanijos teisininkai yra aukštos kvalifikacijos, teikiantys klientams paslaugas komercinių ginčų sprendime, mokesčių teisės klausimais, komercinių sandorių sudaryme, taip pat turi visapusiškų žinių bankininkystės, bendrovių reorganizavimo bei restruktūrizavimo srityse.

Daugiametė bendrijos advokatų patirtis leidžia sutelkti dėmesį į aukštos kokybės teikiamas teisines paslaugas ir specializuotis įvairiuose verslo teisiniuose santykiuose, pradedant teisinėmis konsultacijomis, įvairių teisinių dokumentų rengimu, sandorių parengimu bei teisine vykdymo priežiūra, ir baigiant atstovavimu teisminiuose bei komercinio arbitražo ginčuose.

Advokatų profesinė bendrija teisines paslaugas teikia ne tik savo klientams fiziniams ir privatiesiems juridiniams asmenims – tarp bendrijos klientų yra ir viešųjų juridinių asmenų, įskaitant kai kurias valstybės ir savivaldos institucijas, su kuriais NORDIA BAUBLYS & Partners sieja sėkmingas ilgametis bendradarbiavimas.

NORDIA BAUBLYS & Partners teisininkai teisines paslaugas sėkmingai teikia ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir užsienyje.