Socialinių mokslų kolegija

Mokslo ir verslo centras (MVC) - nuo 2004 m. sėkmingai veiklą vykdantis Socialinių mokslų kolegijos struktūrinis padalinys. Pagrindinis centro veiklos tikslas – plėtoti mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimą bei skatinti mokslinės veiklos rezultatų pritaikymą versle, siekiant prisidėti prie įmonių konkurencingumo ir veiklos efektyvumo didinimo, verslo vystymosi ir plėtros Lietuvoje, integracijos į pasaulines rinkas.

Misija - inicijuojant mokslo, žinių, technologijų ir verslo sintezę padėti įmonėms kurti konkurencingą Lietuvos rinką, skatinti ekonominę, socialinę mūsų šalies plėtrą. 

Vizija - mokslo ir verslo centras, teikiantis profesionalias paslaugas, gerai žinoma ir patikima, Klientų vertinama institucija Vakarų Lietuvoje, skatinanti mokslo ir verslo sektorių sinergiją šalies ekonominės gerovės labui. 

KONSULTACIJOS VERSLUI

Rengiame verslo planus, investicinius projektus, galimybių studijas.

 • Verslo kūrimas ir vystymas
 • Komunikacija, įmonės įvaizdžio kūrimas, ryšiai su visuomene (RSV), bendravimas su žiniasklaida
 • Marketingas ir reklama
 • Projektų rengimas ir valdymas
 • Efektyvus finansų valdymas, planavimas
 • Plėtra užsienio rinkose, tarptautinis bendradarbiavimas
 • Personalo valdymas, motyvavimas ir mokymas

MOKYMAI VERSLUI

Šiuo metu verslo įmonėms siūlome mokymus/ kursus pagal naujai parengtas programas šiosesrityse:

 • Medijos ir komunikacija
 • Naujausių IKT panaudojimas versle
 • Finansai ir Apskaita
 • Transporto vadyba, logistika, ekspedijavimas
 • Marketingas, E-marketingas, reklama
 • Teisė
 • Verslo valdymas

KALBŲ MOKYMAS IR VERTIMAS

Verslo įmonių darbuotojams siūlome užsienio kalbų mokymo paslaugas, aliekame vertimus iš/į anglų kalbą, teikiame pagalbą ir konsultacijas rengiant įmonės prezentacijas, reklaminę medžiagą užsienio kalbomis.

TINKLŲ KŪRIMAS

Konsultuojame tinklų kūrimo, vystymo, valdymo, finansinių išteklių pritraukimo klausimais. Įmonių, organizacijų jungimasis į tinklus pagal veiklos sritis, interesus, tikslus, problemas,
kooperacija ir bendradarbiavimas yra itin svarbus siekiant konkuruoti tarptautinėje rinkoje, spręsti bendras problemas, dalintis gerąja patirtimi.

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

MVC yra įsikūręs naujose, moderniose patalpose. Siūlome patalpų nuomos paslaugas mokymams, seminarams, konferencijoms. Organizuojame dalykinius susitikimus, projektų,
veikos pristatymus, viešinimo renginius, visuomenės informavimo akcijas, produktų, paslaugų pristatymus, konferencijas, išvykstamuosius renginius.

TYRIMAI IR APKLAUSOS 

Verslo įmonėms MVC teikia taikomųjų tyrimų/apklausų atlikimo paslaugas. Atliekame:

 • reprezentatyvias apklausas
 • telefonines apklausas;
 • apklausas raštu;
 • fokusuotų grupių tyrimus;
 • giluminius interviu;
 • “In –hall” testus.

PROJEKTŲ RENGIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

Rengiame ir administruojame verslo įmonių projektus, susijusius su:

 • esamų technologijų ir sistemų tobulinimu;
 • pozicijų konkurencinėje aplinkoje stiprinimu;
 • naujų verslo sričių – naujų produktų ar paslaugų kūrimu ir jų įvedimui į rinką;
 • darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
 • infrastruktūros plėtra.

VERSLO PARTNERIŲ PAIEŠKA UŽSIENIO ŠALYSE, VERSLO MISIJŲ ORGANIZAVIMAS

MVC teikia konsultacijas veiklos plėtros klausimais, padeda surasti užsienio partnerių, užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimą. Atsižvelgdami į verslo įmonių poreikius organizuojame verslo misijas užsienio valstybėse, stažuotes, pažintinius vizitus.

MŪSŲ KONTAKTAI:

Socialinių mokslų kolegija
Nemuno g. 2, LT-91199 Klaipėda
Tel.: +370 46 397077, +370 656 50807
Faksas: +370 46 397077
El.p.: asta.varanauskiene@smk.lt
Daugiau informacijos: www.smk.lt 

Skaitykite mūsų kolegijos bukletą (PDF).