Medžiaga

0

Kaip sukurti stiprų konkurencinį pranašumą?

0

Apie visas būtinas sėkmingam investavimui sąvokas, pagrindines jų priemones ir rezultatų vertinimo būdus pirmojo internetinio seminaro metu pasakos Rimvydas Jasinavičius. Jo metu bus atsakyti visi klausimai, kurie kils seminaro klausytojams.

0

Devintojo baigiamojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Aštuntojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

I-o TA klubo atviro susitikimo, vykusio 2018 m. kovo mėnesį, video įrašas.
Susitikimo tema: Šeimos intelektinio kapitalo sandara ir jo formavimo taisyklės

0

Internetinio seminaro įrašas Gamybos vadovams bei Gamybos įmonių vadovams. 

0

Septintojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Kritinė grandinė (Critical Chain Project Management – CCPM) yra pažangiausia pasaulyje projektų valdymo metodika, kurią 1997 metais pristatė Eliyahu M. Goldrattas knygoje “Kritinė grandinė”. Įvairaus dydžio įmonės į pagalbą CCPM dažniausiai pasitelkia tuomet, kai nespėja laiku užbaigti projektų ir jie viršija numatytus biudžetus.

Retas projektas nevėluoja: nuo tinklapio sukūrimo iki namo pastatymo. Vėluoja IT diegėjai, projektuotojai, statybininkai, reklamos kūrėjai ir planuotojai. Tačiau vėlavimus sukelia ne projektų vadovų nekompetencija, bet iš principo ydingas projektų planavimas ir vykdymas.

CCPM leidžia suplanuoti projekto užduotis taip, kad jis būtų užbaigtas kuo anksčiau. Ypatingas dėmesys planuojant ir vykdant projektą skiriamas toms užduotims, kurių vėlavimas gali turėti tiesioginę įtaką viso projekto pabaigos terminui.

CCPM leidžia projektų vadovams fokusuotis į kritines užduotis, sumažinti komandos narių šokinėjimą nuo užduoties prie užduoties, sumažinti stresą ir kartu sumažinti projektų trukmę.

Visus įmonėje vykdomus projektus sunku valdyti dėl dviejų priežasčių:

  • per didelio neapibrėžtumo,
  • projektai turi atitikti tris skirtingus kriterijus: laiką, biudžetą ir kokybę.

Dėl šių priežasčių kyla šios problemos:

  • projekto eigoje įvyksta daug pasikeitimų,
  • laiku negaunami ištekliai, nors jie ir buvo pažadėti,
  • reikalingi dalykai (dokumentacija, leidimai ir tt) nebūna paruošti laiku dėl kitų skyrių kaltės,
  • viršijami biudžetai,
  • klientai smarkiai keičia savo norus projekto eigoje.
0

Šeštojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Devintojo baigiamojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

Puslapiai