Medžiaga

0

Septintojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Kritinė grandinė (Critical Chain Project Management – CCPM) yra pažangiausia pasaulyje projektų valdymo metodika, kurią 1997 metais pristatė Eliyahu M. Goldrattas knygoje “Kritinė grandinė”. Įvairaus dydžio įmonės į pagalbą CCPM dažniausiai pasitelkia tuomet, kai nespėja laiku užbaigti projektų ir jie viršija numatytus biudžetus.

Retas projektas nevėluoja: nuo tinklapio sukūrimo iki namo pastatymo. Vėluoja IT diegėjai, projektuotojai, statybininkai, reklamos kūrėjai ir planuotojai. Tačiau vėlavimus sukelia ne projektų vadovų nekompetencija, bet iš principo ydingas projektų planavimas ir vykdymas.

CCPM leidžia suplanuoti projekto užduotis taip, kad jis būtų užbaigtas kuo anksčiau. Ypatingas dėmesys planuojant ir vykdant projektą skiriamas toms užduotims, kurių vėlavimas gali turėti tiesioginę įtaką viso projekto pabaigos terminui.

CCPM leidžia projektų vadovams fokusuotis į kritines užduotis, sumažinti komandos narių šokinėjimą nuo užduoties prie užduoties, sumažinti stresą ir kartu sumažinti projektų trukmę.

Visus įmonėje vykdomus projektus sunku valdyti dėl dviejų priežasčių:

  • per didelio neapibrėžtumo,
  • projektai turi atitikti tris skirtingus kriterijus: laiką, biudžetą ir kokybę.

Dėl šių priežasčių kyla šios problemos:

  • projekto eigoje įvyksta daug pasikeitimų,
  • laiku negaunami ištekliai, nors jie ir buvo pažadėti,
  • reikalingi dalykai (dokumentacija, leidimai ir tt) nebūna paruošti laiku dėl kitų skyrių kaltės,
  • viršijami biudžetai,
  • klientai smarkiai keičia savo norus projekto eigoje.
0

Šeštojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Devintojo baigiamojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

5

Kaip padidinti pardavimus užtikrinant, kad reikiamos atsargos ar prekės būtų reikiamoje vietoje reikiamu metu tuo pačiu metu 2 kartus sumažinant atsargas ir nedidinant veiklos sąnaudų?

Skaudžiausios atsargų valdymo problemos susijusios su netinkamo atsargų valdymo pasekmėmis: atsargų trūkumu arba jų pertekliumi. Pastaruoju atveju per didelis atsargų kiekis mažina bet kurios įmonės konkurencingumą, susiduriama su prekių nuvertėjimu, fiziniu ir moraliniu susidėvėjimu, galiausiai prekės galiojimo laiko pasibaigimu ir jos nurašymu. Tačiau kur kas skaudesni nors realybėje nejaučiami padariniai kyla dėl prekių trūkumo. Daugelis įmonių teigia neprarandą pardavimų, tačiau praktika rodo, jog prarasti pardavimai dėl prekių trūkumo sandėliuose vidutiniškai svyruoja nuo 10 iki 20 nuošimčių visų įmonės pardavimų.

 

0

Neriaus Jasinavičiaus video: Savas verslas kaip investicinis objektas

2

Aštuntojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Penktojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Ketvirtojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

Žemiau pateikiamos nuorodos į dalomąją medžiagą:

3

Septintojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

Puslapiai