Medžiaga

5

Kaip padidinti pardavimus užtikrinant, kad reikiamos atsargos ar prekės būtų reikiamoje vietoje reikiamu metu tuo pačiu metu 2 kartus sumažinant atsargas ir nedidinant veiklos sąnaudų?

Skaudžiausios atsargų valdymo problemos susijusios su netinkamo atsargų valdymo pasekmėmis: atsargų trūkumu arba jų pertekliumi. Pastaruoju atveju per didelis atsargų kiekis mažina bet kurios įmonės konkurencingumą, susiduriama su prekių nuvertėjimu, fiziniu ir moraliniu susidėvėjimu, galiausiai prekės galiojimo laiko pasibaigimu ir jos nurašymu. Tačiau kur kas skaudesni nors realybėje nejaučiami padariniai kyla dėl prekių trūkumo. Daugelis įmonių teigia neprarandą pardavimų, tačiau praktika rodo, jog prarasti pardavimai dėl prekių trūkumo sandėliuose vidutiniškai svyruoja nuo 10 iki 20 nuošimčių visų įmonės pardavimų.

 

0

Neriaus Jasinavičiaus video: Savas verslas kaip investicinis objektas

2

Aštuntojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Penktojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Ketvirtojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

Žemiau pateikiamos nuorodos į dalomąją medžiagą:

3

Septintojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

2

Apribojimų teorijos metodai, įdiegti daugybėje bankų, telekomunikacijų bendrovių, ligoninių, teismų, viešbučių gali būti panaudoti efektyvinant bet kurią paslaugų kompaniją. Paslaugų valdymas išsiskiria unikaliomis savybėmis, į kurias visada atsižvelgiama diegiant TOC principus paslaugų įmonėse:

 • paslaugos rezultato paprastai neįmanoma pačiupinėti fiziškai,
 • paslaugose klientas paprastai yra dalis proceso,
 • paslauga negali būti suteikta iš anksto arba sandėliuojama,
 • ypač sudėtinga identifikuoti butelio kakliukus procesuose,
 • daugelyje paslaugų rinkų, paslaugų teikimas yra absoliučiai priklausomas nuo IT. Dažnai būtent IT sistemų plėtra yra nuolatinis butelio kakliukas paslaugų organizacijose,
 • daugelyje paslaugų įmonių fiksuotos veiklos išlaidos yra sudaro kelis kartus didesnę dalį išlaidų nei gamybos įmonėse.

Vienas sėkmingiausių TOC diegimų paslaugų sektoriuje Lietuvoje buvo įvykdydas Garantiniame fonde.

0

Šeštojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Šiuo metu, kai tiekimo grandinėse trūksta apyvartinių lėšų, gamintojo sugebėjimas gaminti per trumpą laiką nedidelėmis partijomis tampa kritinis. Tai leidžia gamintojo klientams (distributoriams) užtikrinti pardavimus su mažesnėmis atsargomis, gerina atsargų apyvartumą bei leidžia lanksčiau reaguoti į rinkos pokyčius.

Esant didelei konkurencijai ir stagnuojančiai paklausai, gamintojai susiduria su spaudimu mažinti kainas, todėl siekiant pelningumo būtina užtikrinti, kad gamyba būtų organizuota efektyviai ir lanksčiai. Be mažos kainos ir aukštos kokybės, klientai iš gamintojo reikalauja trumpų pristatymo terminų ir gamybos lankstumo.

KODĖL REIKĖTŲ PAKEISTI LIGŠIOLINIUS PARDAVIMŲ SKYRIAUS VEIKLOS PRINCIPUS?

 • Nuožmi konkurencija rinkoje
 • Brangstanti darbo jėga
 • Nepakankamas gaminių konkurencingumas

KĄ KONKREČIAI REIKĖTŲ PAKEISTI?

Atsisakyti klaidingo įsitikinimo, esą nedirbantis išteklius yra didžiausias lėšų švaistymas

Į KĄ PAKEISTI? KĄ ĮSIDIEGTI?

Pritaikyti „būgno-buferio-virvės“ metodą:

 • Gamybos ritmą užduoda apribojimas
 • Kad apribojimas būtų apsaugotas nuo prastovų, prieš jį kuriami atsargų “buferiai”
 • “Virvė” suriša apribojimą ir pirmąją gamybos proceso grandį: pastaroji gamybą pradeda tik gavusi signalą iš apribojimo. Tokiu būdu nė vienoje gamybos grandyje nesikaupia neužbaigtos nereikalingos atsargos.

Įdiegti LEAN Manufacturing, vizualinio valdymo, Kanban ir kt. principus pagal poreikį

 

 

4

Penktojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

Puslapiai