Peter F. Drucker "Valdymo iššūkiai XXI amžiuje"

Peter F. Drucker "Valdymo iššūkiai XXI amžiuje"

Iššūkiai išplaukia ne iš šiandienos. Jie yra skirtingi. Dažniausiai jie nesiderina, pjaunasi su tuo kas šiandien priimta ir sėkmingai veikia. Gyvename gilaus persitvarkymo epochoje – nūdienos kitimai, ko gero, radikalesni net už tuos, kurie sukėlė „Antrąją pramoninę revoliuciją“ XIX amžiaus viduryje, ar už struktūrinius pokyčius, sukeltus Didžiosios depresijos ar Antrojo pasaulinio karo. Šios knygos skaitymas sugadins nuotaiką daugeliui žmonių ir sudrums jų ramybę; tokius jausmus patyriau ir aš pats ją rašydamas. Ši knyga atskleidžia ir propaguoja naujus požiūrius į vadybos mokslą bei leidžia bent trumpam žvilgtelėti į tai, kas yra už horizonto, kokie nauji iššūkiai laukia tų, kurie pasirinko valdymo sritį. Didelė knygos vertybė yra ta, jog autorius plačiai makro lygiu analizuodamas visame pasaulyje vykstančius socialinius, ekonominius ir demografinius pokyčius parodo, kuo remiantis turėtų būti kuriama naujoji verslo strategija. Ši knyga skatina žvelgti į priekį, galvoti apie ateitį. Tie, kurie jau šiandien imsis ateities iššūkių, taps lyderiais ir dominuos rinkose. O tie, kurie lauks, kol iššūkiai taps  „degančiomis“ problemomis, atsiliks ir net gal jau niekada  nepasivys pirmaujančių.

Tipas: 
Sritis: