Hitoshi Takeda "Sinchroninė gamyba. Pačiu laiku būdas visai įmonei"

Hitoshi Takeda "Sinchroninė gamyba. Pačiu laiku būdas visai įmonei"

Įvedant sinchroninę gamybos sistemą, gamyklos vadovybė turi formuluoti užduotį per 2-3 metus procesų lygį pakelti iki pasaulinio lygio. Tik tokio tikslo siekimas leidžia įmonei reikiamu mastu sustiprinti savo konkurencinį pajėgumą. Be to, dalyvaujantys asmenys yra priversti suabejoti savo ligšioliniu mąstymo ir darbo būdu, nes tradiciniais metodais paprastai nepavyksta įveikti prarajos tarp esamos padėties ir pasaulinio lygio, arba tam tada reikia skirti nepateisinamai daug lėšų.

Tipiškas tikslo formulavimas galėtų atrodyti taip:

  • gamybos ciklo laiką sutrumpinti nuo 10 iki 1 dienos;
  • broko ir perdirbtinos produkcijos dalį sumažinti nuo 1% iki 0,1%;
  • darbuotojų darbo našumą padidinti 2 kartus.

Aukščiau išvardintus tikslus reikia įgyvendinti per metus, neskiriant didelių sumų moderniausiai automatizavimo technikai.

Šioje knygoje - instrukcijoje ypatingai detaliai aprašytas sinchroninės gamybos sistemos įdiegimas, kuris leidžia įgyvendinti šiuos tikslus. Ji remiasi japoniško “pačiu laiku” (just-in-time) metodo filosofija. Ja remiantis palaipsniui, žingsnis po žingsnio, pakeičiami valdymo ir gamybos procesai. Daugiausia dėmesio skiriama ne teoriniam analizavimui bei sisteminimui, o praktikai. Kiekvienam žingsniui pateikti nurodymai, kaip juos įgyvendinti praktiškai ir aprašyti svarbiausi aspektai, pagrindinės sąvokos ir metodai. Kad atskiruose žingsniuose išdėstytas priemones būtų galima panaudoti ir po vieną, nurodytas jų ryšys su atitinkamais žingsniais. Autorius yra įsitikinęs, kad šią sistemą galima naudoti ne tik gamybinėse įmonėse, bet ir prekybos, logistikos ir informacijos šakose.

Tipas: