Video

VIDEO: G. Buklovskis. Kaip suderinti TOC ir LEAN požiūrius gamybos aplinkoje?

- Kaip suderinti DBR (Būgno-Buferio-Virvės) ir KANBAN vienoje aplinkoje?

- Paklausos sezoniškumas ir prognozavimas: kaip būti “beveik teisiu, bet ne visiškai neteisiu”?

- Kaip valdyti butelio kakliuką, šokinėjant iš vidaus į išorę ir atgal?

- TOC “Road runner” kultūros diegimas

- Kaip suvaldyti vadybos paradigmą apie išteklių užkrovimą?

Tipas: 

2. Asmeninio laiko valdymas

Konfliktuojantys prioritetai. Daug įsipareigojimų. Šimtai neatsakytų elektroninių laiškų. Šiandien Jūsų susitikimo laikas perkeliamas jau trečią kartą, Jūs jaučiate, kad vėl teks valgyti šaltą vakarienę. Skamba pažįstamai?

Šiandienės veiklos šūkis yra greitis. Mes turime tik 24 valandas per dieną, o turimų darbų kiekis auga eksponentiškai. Kaip Jūs dienos pabaigoje žinote, kad atlikote ne bet kokius, o reikalingus darbus?

Įmonės vadovai yra didžiausias įmonės apribojimas: nuo to, kaip efektyviai vadovai išnaudoja savo laiką, priklauso visos kompanijos sėkmė.

Tipas: 

Vertės pasiūlymo sukūrimas

Konkurencinėje kovoje labai svarbu turėti tokį pasiūlymą, kuris būtų sunkiai nukopijuojamas konkurentų, bet turėtų didelę vertę klientui. Kaip kuriami Vertės pasiūlymai (mafia offers).
1. Konkurencinio pranašumo išnaudojimas – Vertės pasiūlymo sukūrimas
2. Pasipriešinimo pokyčiams (ir “pardavimui”) lygiai
3. Kliento esminio poreikio nustatymas
4. Neatmetamo pasiūlymo klientui formavimas
5. Pasiūlymo detalizavimas ir “supakavimas”

Tipas: 

Veiklos efektyvumo didinimas

Pastaroji ekonominė ir finansų krizė patvirtino, kad vienintelis būdas organizacijoms išgyventi, įvairiausias negandas, tai pastoviai didinti veiklos efektyvumą. Tačiau kaip užtikrinti pastovų organizacijos tobulėjimą?

Tipas: 

11. Naujų produktų kūrimas

Nustokime kurti drobinius sargius impotentams

Klausytojai supažindinami su teorine bei praktine produkto (prekės/paslaugos) naujumo samprata. Mokymo metu bus nagrinėjami fundamentalūs naujo produkto kūrimo procesai bei praktiniai naujų produktų kūrimo modeliai. Diskusijų metu dalyviai identifikuos kriterijus, lemiančius sėkmingą naujo produkto sukūrimą ir  pradės formuoti „sėkmingo produkto sukūrimo modelį“. Kurso metu bus analizuojami finansiniai aspektai susiję su produktų kūrimu bei jų įtaka bendrai organizacijos veiklai. Taip pat seminaro metu bus peržvelgiami kritiniai veiksniai lemiantys sėkmingą prekės sukūrimą, gilinamasi  į žmogiškųjų resursų valdymą per gentinės elgsenos prizmę, nagrinėjama pardavimo proceso svarba kuriant naujus produktus. Galiausiai, iš įgytos informacijos išryškės naujų produktų kūrimo modelio sudarymo metodika ir sudarytas „Sėkmingos naujos prekės kūrimo modelis“.

Seminaro metu papildomai bus vystomos ir šios temos: naujos prekės planavimas; prekės vartotojo poreikių nustatymas; prekės specifikacijos; konceptinės prekės generavimas, atranka bei testavimas; gaminio architektūra (pramoninis bei gamybinis dizainai); naujos prekės prototipas ir jos ekonominis pagrindimas; naujos prekės pavadinimas ir intelektualinė nuosavybė; naujos prekės marketingas; naujos prekės gamybos procesas; naujos prekės kūrimo projektinės aplinkos valdymas.

Tipas: 

Puslapiai