Medžiaga

0

Šeštojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Devintojo baigiamojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

5

Kaip padidinti pardavimus užtikrinant, kad reikiamos atsargos ar prekės būtų reikiamoje vietoje reikiamu metu tuo pačiu metu 2 kartus sumažinant atsargas ir nedidinant veiklos sąnaudų?

Skaudžiausios atsargų valdymo problemos susijusios su netinkamo atsargų valdymo pasekmėmis: atsargų trūkumu arba jų pertekliumi. Pastaruoju atveju per didelis atsargų kiekis mažina bet kurios įmonės konkurencingumą, susiduriama su prekių nuvertėjimu, fiziniu ir moraliniu susidėvėjimu, galiausiai prekės galiojimo laiko pasibaigimu ir jos nurašymu. Tačiau kur kas skaudesni nors realybėje nejaučiami padariniai kyla dėl prekių trūkumo. Daugelis įmonių teigia neprarandą pardavimų, tačiau praktika rodo, jog prarasti pardavimai dėl prekių trūkumo sandėliuose vidutiniškai svyruoja nuo 10 iki 20 nuošimčių visų įmonės pardavimų.

 

0

Neriaus Jasinavičiaus video: Savas verslas kaip investicinis objektas

2

Aštuntojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Penktojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

0

Ketvirtojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

Žemiau pateikiamos nuorodos į dalomąją medžiagą:

3

Septintojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

2

Apribojimų teorijos metodai, įdiegti daugybėje bankų, telekomunikacijų bendrovių, ligoninių, teismų, viešbučių gali būti panaudoti efektyvinant bet kurią paslaugų kompaniją. Paslaugų valdymas išsiskiria unikaliomis savybėmis, į kurias visada atsižvelgiama diegiant TOC principus paslaugų įmonėse:

  • paslaugos rezultato paprastai neįmanoma pačiupinėti fiziškai,
  • paslaugose klientas paprastai yra dalis proceso,
  • paslauga negali būti suteikta iš anksto arba sandėliuojama,
  • ypač sudėtinga identifikuoti butelio kakliukus procesuose,
  • daugelyje paslaugų rinkų, paslaugų teikimas yra absoliučiai priklausomas nuo IT. Dažnai būtent IT sistemų plėtra yra nuolatinis butelio kakliukas paslaugų organizacijose,
  • daugelyje paslaugų įmonių fiksuotos veiklos išlaidos yra sudaro kelis kartus didesnę dalį išlaidų nei gamybos įmonėse.

Vienas sėkmingiausių TOC diegimų paslaugų sektoriuje Lietuvoje buvo įvykdydas Garantiniame fonde.

0

Šeštojo seminaro video įrašas. Galite komentuoti ir diskutuoti apačioje šio video esančioje Komentarų skiltyje.

Puslapiai